Bo Wolwan - Bostadsrättskonsult

SAMARBETSPARTNER

Under åren som gått har jag lärt känna ett antal duktiga personer som jag med största förtroende gärna samarbetar med vid olika behov:

Anders Ringvall, chefsjurist,
ISS Ekonomiförvaltning
Bostadsrättsjuridik, samfällighetsjuridik o obeståndsjuridik.
Robert Wikström, advokat,
Advokatfirman Upsala Juridiska byrå
Ombildningar, bostadsrättsjuridik, intygsgivare av ekonomiska planer.
Sven Larsson, ekonom,
S Larsson Ekonomirådgivning
Ekonomiska planer särskilt vid nyproduktion, intygsgivare av ekonomiska planer.
Olle Naeslund / Eric Rubensson,
försäkringsjurister,
Bolander o Co.
Försäkringsskador och bostadsrättsförsäkringar
Urban Nilsson,
ingenjör A5 arkitekter o Ingenjörer AB

Tekniska besiktningar, underhållsplaner
Försäkringar - Kan genom samarbetspartner förmedla kontakt för olika försäkringslösningar för bostadsrättsföreningar

© BoWo bostadsrättskonsult AB  2007-2010 | Producerad av NET@NET | XHTML | CSS