Bo Wolwan - Bostadsrättskonsult

OM WOLWAN

Juridik jur.kand.-examen och har arbetat med bostadsrättsjuridiska frågor i över tjugo år.
Ekonomi varit ansvarig för flera verksamheter som arbetat med bostadsrättsföreningars ekonomi.
Administration suttit ordförande på otaliga föreningsstämmor, undervisat styrelser i olika bostadsrättsfrågor, hjälpt styrelser lösa olika problem.
Ombildning ombildat ett stort antal hyresfastigheter från hyresrätt till bostadsrätt. När ombildningslagen trädde i kraft 1982, skrev jag den första lagkommentaren till lagen.
Intygsgivning är av Boverket godkänd intygsgivare av ekonomiska planer.
Likvidation har godkänts av Bolagsverket att vara likvidator i bostadsrättsförening.
Friköp kan medverka vid friköp från bostadsrätt till egna hem.
Arbetslivserfarenhet senaste 20 åren Regionchef SBC:s Region Norr under åren 1987 – 1995 och vd Adeförvaltning AB (ISS Ekonomiförvaltning AB) 1995-2007.

© BoWo bostadsrättskonsult AB  2007-2010 | Producerad av NET@NET | XHTML | CSS